GvP school

GvP

Vacature Bestuur GvP School: Staffunctionaris

Het schoolbestuur van de Gwendoline van Putten School, de Stichting tot bevordering voortgezet onderwijs op St. Eustatius, heeft per 1 juni 2024 een vacature voor Staffunctionaris (1,0 fte).

De staffunctionaris verricht onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur ondersteunende, coördinerende en adviserende taken op het gebied van het onderwijs, personeel en organisatie. Hij/zij ziet toe op de uitvoering van het bestuursbeleid en verstrekt informatie aan het bestuur en de directie over onderwijs en wet- en regelgeving.

Functiebeschrijving Staffunctionaris.

Functie-eisen:
 U beschikt over kennis en ervaring op het gebied van management en personeelsbeleid in het onderwijs. Het bezit van een lesbevoegdheid en leservaring in het voortgezet onderwijs is een pluspunt.
 U hebt goede kennis van processen, vereisten en financiering van het Nederlandse ministerie van OCW en van het CXC-onderwijssysteem, of bent bereid zich in dit laatste te verdiepen.
 U heeft ervaring met de P&C cyclus
 U bent in staat beleidsstukken te schrijven en daarvoor draagvlak te verwerven.
 U beschikt over leidinggevende capaciteiten en goede contactuele eigenschappen.
 U bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels en het Nederlands.

De aanstelling vindt plaats voor de duur van 1 jaar met zicht op verlenging of vaste aanstelling.

Salaris is conform opleiding, kwalificaties en ervaring in schaal 13 van de salarissen in Caribisch Nederland. Uw sollicitatiebrief en C.V. inclusief pasfoto zien wij graag voor 22 maart 2024 tegemoet. U kunt uw sollicitatie richten aan het bestuur van de GvP School, via het e-mailadres board@gvpschool.com.